Strategická ochrana inovácií ako súčasť podnikania 18. 4. 2018