K aktuálnym témám právnych noriem ovplyvňujúcich oblasť informačných technológií sme pre Vás pripravili odborné semináre zamerané na právo duševného vlastníctva a GDPR. Konferenciu IT medzi paragrafmi pre Vás pripravujeme na 4. októbra 2018.