Posúdenie vplyvu na ochranu údajov podľa GDPR (DPIA), ePrivacy Regulation, cezhraničné uznávanie elektronickej identifikácie v rámci EÚ, nové technológie - blockchain a umelá inteligencia z pohľadu práva.