Ochrana osobných údajov, GDPR, ePrivacy Regulation, elektronické právne konanie, elektronické podpisy a pečate, open source softvér pri vývoji komerčných aplikácií, nové technológie blockchain a umelá inteligencia z pohľadu práva.